Personal/kontaktinfo läsåret 23/24

Linus Sandberg
Maria Södergren
Daniel Ekengren
klasslärare (åk 6) & SYV
daniel@soderhamnsfriskola.se
Tobias Lindén
klasslärare (åk 5)
tobias@soderhamnsfriskola.se
Eva Eriksson
klasslärare (åk 4)
evae@soderhamnsfriskola.se
Katarina "Nina" Sedendahl
klasslärare (f-klass)
nina@soderhamnsfriskola.se
Carina Granlund
klasslärare (åk 2)
carina@soderhamnsfriskola.se
Albin Engman
klasslärare (åk 1)
albin@soderhamnsfriskola.se
Adel Guirguis
Madelene Lönn
resurs/fritids/storfritids
madde@soderhamnsfriskola.se
Linnea Norlund
teamledare fritids & resurs/storfritids
linnea@soderhamnsfriskola.se
Gullan Palani
Henrik Lundholm
resurs/fritids & trygghetsteamet
henrik@soderhamnsfriskola.se
Sandra Olsson
specresurs blomman 
sandra@soderhamnsfriskola.se
Ingegerd Magnusson
syslöjd & vikarie lärare/resurs
ingegerd@soderhamnsfriskola.se
Sofia Grälls
Hygienansvarig/matservering/
hemkunskap/resurs/fritids
sofia@soderhamnsfriskola.se
Carola Säfström
matservering/fritids/specresurs
carola@soderhamnsfriskola.se
Malin Falck
vikarie lärare/resurs/fritids
malin@soderhamnsfriskola.se

Övrig personal:
Casper Strindberg, dedikerad resurs/vikarie fritids
caspers@soderhamnsfriskola.se

Robin Olsson, träslöjd/vikarie resurs/fritids (NY)
robin@soderhamnsfriskola.se

Thea Söderholm, vikarie resurs/fritids
thea@soderhamnsfriskola.se

Språkval:
Lesia Kysil, spanska
Rim Munawwar, franska

Modersmål:
Amira Alissa, kurdiska/arabiska
Abdullahi Abdi Ali, somaliska

Studieledig personal:
Louise "Lollo" Sandström, resurs/fritids
(Studieledig 3,5 år)

Linn Öqvist, resurs/fritids
(Studieledig 3,5 år)

Producerad av
crossmenu